Nyhet

När det gamla badhuset från 1933 hade gjort sitt valde Eskilstuna Kommunfastigheter att satsa på ett nytt badhus med hög miljöprofil. Munktellbadet i centrala Eskilstuna kan nu stoltsera med att vara Sveriges första badhus som certifierats med den högsta miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld.

Eskilstuna Kommunfastigheter har överlag höga miljöambitioner. De bygger nu en arena i Miljöbyggnad Guld och vid byggnation av bostäder är målsättningen minst miljöklassning silver.

Läs mer
Nyhet

I Härnösand har man hittat en intressant helhetslösning för ett asylboende som involverar flera delar inom kommunen, landstinget, näringslivet och Migrationsverket. Det har också lett till att landstingets fastighetsorganisation lyckats att sälja en svåranvänd fastighet. Detta är helt enkelt ett projekt med många spännande vinster.

Läs mer
NyhetDen 16 juni presenterades bygg- och fastighetssektorns nya digitala klassifikationssystem hos Sveriges Kommuner och Landsting. Det nya systemet CoClass har tagits fram av branschprojektet BSAB 2.0. Det blir ett digitalt språk för all byggd miljö genom hela livscykeln, med potential att spara miljarder. Fram till den 9 september är CoClass nu ute på remiss för synpunkter från hela branschen.Läs mer