KursIntrimmade tekniska system, som drivs energisnålt, är nyckeln till en energieffektiv fastighet. För att lyckas behöver man kunna följa driften med hjälp av intensiv trendloggning – och använda en kvalitativ programvara för att analysera informationen. Här får du hjälp att komma igång med BeLoks verktyg för driftanalys - en heldag med både teori och praktiskt tillämpning i ditt egna projekt.Läs mer
KursBehöver du bättre beslutsunderlag för kalkylering vid upphandling av värmepumpar. Här är kursen som ger kunskap om hur man i AF-delar och rambeskrivningar för upphandling av värmepumpar och FTX ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpinstallation. Du får också bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift.Läs mer
KursFör en lyckad energirenovering behövs tillförlitlig information om hur mycket olika åtgärder kommer att spara, om de är kostnadseffektiva och vilken avkastning som kan förväntas. Vidare behövs en systematisk metod för hur energirenoveringen ska gå till för att kvalitetssäkra att den förväntade avkastningen uppnås. På den här 2 dagarsutbildningen med praktisk tillämpning får du lära dig visualisera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering och att följa upp energianvändningen genom hela renoveringen. Läs mer