KursInom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på branschens kompetens inom lågenergibyggande (och energirenovering). Energimyndigheten gör flera satsningar på att höja kompetensnivån för lågenergibyggande, BeställarKompetens är en av dem.Läs mer
NyhetDen 16 juni presenterades bygg- och fastighetssektorns nya digitala klassifikationssystem hos Sveriges Kommuner och Landsting. Det nya systemet CoClass har tagits fram av branschprojektet BSAB 2.0. Det blir ett digitalt språk för all byggd miljö genom hela livscykeln, med potential att spara miljarder. Fram till den 9 september är CoClass nu ute på remiss för synpunkter från hela branschen.Läs mer
Skrift

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att medvetet, och med utgångspunkt i vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten. Strategisk logistik handlar alltså om att ta beslut som ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården.

Läs mer