NyhetDen 16 juni presenterades bygg- och fastighetssektorns nya digitala klassifikationssystem hos Sveriges Kommuner och Landsting. Det nya systemet CoClass har tagits fram av branschprojektet BSAB 2.0. Det blir ett digitalt språk för all byggd miljö genom hela livscykeln, med potential att spara miljarder. Fram till den 9 september är CoClass nu ute på remiss för synpunkter från hela branschen.Läs mer
Skrift

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att medvetet, och med utgångspunkt i vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten. Strategisk logistik handlar alltså om att ta beslut som ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården.

Läs mer
Skrift

Snabb befolkningstillväxt, fler äldre, ökade krav inom skola och omsorg samt stora investerings­behov gör att många kommuner brottas med en ansträngd ekonomi. I en sådan situation är det viktigt att hitta rätt balans mellan verksamheternas lokalbehov och kommunens lokal­bestånd. Det är också viktigt att målmedvetet satsa för att öka lokaleffektiviteten.

Läs mer