Skrift

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att medvetet, och med utgångspunkt i vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten. Strategisk logistik handlar alltså om att ta beslut som ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården.

Läs mer
Skrift

Snabb befolkningstillväxt, fler äldre, ökade krav inom skola och omsorg samt stora investerings­behov gör att många kommuner brottas med en ansträngd ekonomi. I en sådan situation är det viktigt att hitta rätt balans mellan verksamheternas lokalbehov och kommunens lokal­bestånd. Det är också viktigt att målmedvetet satsa för att öka lokaleffektiviteten.

Läs mer
SkriftI en ny rapport från SKL samlas några av kommunernas och landstingens erfarenheter från höstens ökade mottagande av asylsökande – helt utifrån fastighetsorganisationernas perspektiv. Här kan du bland annat läsa om hur fastighetsorganisationerna arbetat med inventeringar av beståndet, iordningställande av evakueringsplatser, lokala samarbetsformer och de gemensamma framgångsfaktorerna.Läs mer