SkriftI en ny rapport från SKL samlas några av kommunernas och landstingens erfarenheter från höstens ökade mottagande av asylsökande – helt utifrån fastighetsorganisationernas perspektiv. Här kan du bland annat läsa om hur fastighetsorganisationerna arbetat med inventeringar av beståndet, iordningställande av evakueringsplatser, lokala samarbetsformer och de gemensamma framgångsfaktorerna.Läs mer
SkriftFör att svara på medlemmarnas viktigaste frågor om införandet av personalliggare i byggbranschen har SKL sedan tidigare tagit fram en rapport om hur lagen påverkar offentlig byggverksamhet. I mars 2016 kom Skatteverket med ett ställningstagande som bland annat förtydligar hur begrepp som byggarbetsplats samt ram- och serviceavtal ska tolkas. SKL presenterar nu en reviderad version av rapporten, som uppdaterats efter Skatteverkets nya ställningstaganden.Läs mer
SkriftDe senaste fastighetsnyckeltalen är tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna och mediaanvändningen samt kostnaderna för driften av lokalerna. Landstingens nyckeltalsnätverk har aktivt arbetat med att höja både svarsfrekvens och kvalitet. Nu kan vi ta del av resultatet!Läs mer