SkriftFör att svara på medlemmarnas viktigaste frågor om införandet av personalliggare i byggbranschen har SKL sedan tidigare tagit fram en rapport om hur lagen påverkar offentlig byggverksamhet. I mars 2016 kom Skatteverket med ett ställningstagande som bland annat förtydligar hur begrepp som byggarbetsplats samt ram- och serviceavtal ska tolkas. SKL presenterar nu en reviderad version av rapporten, som uppdaterats efter Skatteverkets nya ställningstaganden.Läs mer
SkriftDe senaste fastighetsnyckeltalen är tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna och mediaanvändningen samt kostnaderna för driften av lokalerna. Landstingens nyckeltalsnätverk har aktivt arbetat med att höja både svarsfrekvens och kvalitet. Nu kan vi ta del av resultatet!Läs mer
NyhetMåttboken ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Den innehåller mått och krav som ställs på olika idrottsmiljöer. Det handlar om tävlingskrav för mer än 70 olika idrotter. Måttboken ska vara ett stöd för kommuner, arkitekter, konsulter och idrottsföreningar när nya idrottsmiljöer ska byggas eller då man ska renovera och bygga om gamla fastigheter. Läs mer