Effektiv lokal- och energianvändning

Webbaserad introduktion

Genom våra e-utbildningar ger vi dig nya möjligheter att på ett lätt sätt ta del av ny kunskap. På femton minuter får du en pedagogisk introduktion till ämnet och en bra översikt. Utbildningen är gratis och genomförs enkelt framför datorn eller i läsplattan. Du kan gå igenom den enskilt eller tillsammans med kollegorna och den är gratis!

Våra utvecklingsprojekt dokumenteras oftast genom en idéskrift för att kunna sprida den framtagna kunskapen till en större målgrupp. Från våra utvärderingar vet vi att detta är en uppskattad och effektiv modell. För att öka kunskapssprid­ningen ännu mer har vi nu valt att ta fram e-utbildningar utifrån tre skrifter. Detta är ett viktigt komplement som vi hoppas ska underlätta för dig som arbetar med offentliga fastighetsfrågor.

Utbildningarna tar cirka femton minuter att gå igenom och fokuserar på en pedagogisk introduktion till de olika ämnena. De innehåller interaktiva moment och ett flertal goda exempel. Du kan enkelt genomföra utbildningen själv eller använda den tillsammans med dina kollegor som en introduktion/start för ett eget utvecklings­arbete.

Effektiv lokal- och energianvändning

Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadrat­meter lokalyta. Den här utbildningen handlar om effektiv lokal- och energianvändning. För att komma till introduktionen klickar du på effektivalokaler.skl.se.

Beställ skriften

Om du får mersmak så kan du enkelt beställa skriften om effektiv lokal- och energianvändning på webbutik.skl.se. Om din kommun är medlem i SKL:s FoU-fonder för fastighetsfrågor kan du beställa skrifterna gratis genom att kontakta oss på adressen nedan.

Frågor

Frågor besvaras av Magnus Kristiansson, tfn 08‑452 79 33 eller via e‑post magnus.kristiansson@skl.se.