Personalliggare i byggbranschen

Inspelning

Runt om i landet finns många byggarbetsplatser där kommuner och landsting är byggherre. Det nya regelverket väcker många frågor om vilka situationer som kan komma att uppstå.

Hur hanteras ramavtal som inkluderar flera byggarbetsplatser? När och hur kan överlåtelse av ansvaret ske? Vilken utrustning behövs?

Skatteverkets nationella samordnare kommer att berätta om det nya regelverket och vad det kommer att innebära för offentliga byggherrar. Vilka byggarbetsplatser omfattas? Vilket ansvar har byggherren respektive entreprenören? Vem sköter och ansvarar för kontrollen?

Samverkansorganisationen för byggarbetsgivarna och byggfacken, Byggbranschen i samverkan, kommer att ge utförarens perspektiv på det nya regelverket. Hur kan samarbetet med byggherren bli framgångsrikt? Hur kommer de att arbeta med digitala personalliggare rent praktiskt?

Se inspelningen av seminariet via webben

Seminariet var den 23 november 2015. Du kan se en inspelning från seminariet genom att klicka här.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med byggherreverksamhet inom offentlig sektor.

Frågor

Frågor om seminariet besvaras av Simon Imner, simon.imner@skl.se, eller Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se.