Nyhet

Från BSAB 2.0 till CoClass – nu på remiss

Ett 100-tal personer från olika företag och verk­samheter i bygg- och fastighetssektorn deltog i de två fullsatta presentationer som hölls hos SKL.

Representanter från branschprojekt BSAB 2.0, som alltså utvecklat det nya systemet CoClass, beskrev bakgrunden, hur arbetet gått till och hur systemet fungerar i praktiken.

Felix Krause, representant för SKL i styrgruppen för branschprojekt BSAB 2.0, hälsade välkommen och inledde dagen. Han konstaterade att CoClass blir en viktig del i effektiviseringen av bygg­produktion och förvaltning inom kommuner och landsting.

Kan spara miljarder

Helena Dahlberg, ansvarig för BSAB och CoClass på Svensk Byggtjänst, presenterade en ny undersökning om hur mycket bättre kommu­nikation kan spara i förvaltningen av byggnader och anläggningar.

– Enligt Svensk Byggtjänsts nya undersökning kan hela förvaltningssektorn med bättre kommu­nikation spara 20 miljarder per år. En tidigare undersökning visar att bättre kommunikation årligen kan minska kostnaderna i bygg­produktionen med 40 miljarder.

Helena Dahlberg underströk att den stora potentialen ligger i förvaltningsskedet – enligt den nya undersökningen kan man spara 15-18 procent i förvaltningen av byggnader och anläggningar år efter år. Det blir alltså mycket stora summor ur ett livscykelperspektiv.

Rogier Jongeling, från BIM Alliance och ordförande i styrgruppen, menade att CoClass kan bli det nya digitala språk som behövs för att förverkliga en stor del av denna potential. Projektet BSAB 2.0 har gjort bedömningen att CoClass använt fullt ut kan bidra till hälften av besparingspotentialen, det vill säga 30 miljarder per år för bygg- och förvaltningssektorn.

Rogier konstaterade också att CoClass har en stark förankring genom att en lång rad ledande branschaktörer står bakom projektet och är involverade i det på olika sätt.

Tydliga värden i CoClass

Projektledare Julie Gunnarsson, Svensk Byggtjänst, beskrev arbetsprocessen som lett fram till CoClass, och som pågått ett och ett halvt år med 150 experter och elva arbetsgrupper.

Hon lyfte också fram sex värden med CoClass. Systemet är:

  1. Digitalt
  2. Gemensamt
  3. För all bebyggelse
  4. För hela livscykeln
  5. Internationellt anpassat
  6. Framtidssäkert

Med andra ord omfattar CoClass mycket mer än BSAB 96 som är det nuvarande systemet för klassifikation i byggsektorn.

Objekt klassificerade utifrån funktion

De gav en utförlig och konkret genomgång av hur systemet är uppbyggt och fungerar i praktiken. Hur objekten bär information i CoClass genom hela bygg- och förvaltningsprocessen och hur de grupperas i klasser utifrån funktion på olika nivåer. Och hur de unika objekten kan identifieras i alla skeden av processen.

Det framgick även hur CoClass hänger samman med internationella standarder och andra system nationellt och internationellt.

Också flexibiliteten i systemet beskrevs, hur den gemensamma strukturen kan anpassas efter olika användares behov och hur den kan byggas ut och utvecklas med tiden.

Avslutningsvis gavs information om hur remissen går till.

Remiss till den 9 september

Rogier Jongeling framhöll att det är mycket viktigt att så många som möjligt i branschen engagerar sig och lämnar remissvar:

– Då kan vi få fram ett så bra slutresultat som möjligt och bli så heltäckande som möjligt.

Remissen pågår till den 9 september. Därefter inarbetas remissvaren i CoClass och projektet avslutas den 26 oktober. CoClass lanseras sedan som webbtjänst under senhösten 2016.

Framtiden börjar nu!

– Men börja redan nu att sätta er in i CoClass och föra in det i era verksamheter. Framtiden börjar nu! De som tidigt sätter sig in i systemet kan snabbare få ut fördelarna av det och möta kraven på att använda systemet från beställare, avslutade Rogier Jongeling.

För mer information

Ta del av remissen gällande CoClass och lämna dina remissvar här:
https://coclass.byggtjanst.se/

Se hela presentationen i filmad version här:
https://byggtjanst.se/tjanster/bsab/program--presentation-av-coclass-16-juni/

Läs mer om CoClass här:
https://byggtjanst.se/tjanster/bsab/coclass/

Läs pressmeddelande och ladda ner hela rapporten Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i förvaltningsprocesser här:
http://www.mynewsdesk.com/se/svensk_byggtjanst/pressreleases/ny-undersoekning-miljardbelopp-att-spara-foer-fastighetsaegare-1443194

Frågor om nyhetsbrevet

Frågor besvaras av Felix Krause, felix.krause@skl.se.