Nyhet

Smarta avtal skapade Sveriges första kommunala asylboende

I Härnösand har man hittat en intressant helhetslösning för ett asylboende som involverar flera delar inom kommunen, landstinget, näringslivet och Migrationsverket. Det har också lett till att landstingets fastighetsorganisation lyckats att sälja en svåranvänd fastighet. Detta är helt enkelt ett projekt med många spännande vinster.

I centrala Härnösand låg tidigare stadens sjukhus. Det är en stor byggnad och under många år har det varit svårt att få en verksamhet till hela huset. Sedan juli i år är det däremot liv och rörelse i fastigheten. Där kommer det när allt är klart att bo 450 personer som är asylsökande. Att det blev just ett asylboende är tack vare en lösning som involverar Härnösands kommun, Landstinget Västernorrland, det privata bolaget Caspien Fastigheter AB och Migrationsverket. Men det handlar lika mycket om modet att våga tänka och göra på ett annorlunda sätt.

– Vi har under lång tid fört diskussioner med Landstinget Västernorrland för att hitta en bra lösning för de vackra lokalerna i framtiden, säger kommundirektör Sofia Pettersson. Samtidigt fanns det ytterligare en aktör som var intresserad av det gamla sjukhuset. Det var Caspien Fastigheter AB, som bland annat driver privata vårdcentraler i Sundsvall och äger länshälsans lokaler i Sollefteå. Tanken med deras köp var att etablera ett äldreboende i lokalerna när Migrationsverket hörde av sig.

Därefter togs kontakt med kommunen och landstinget.

– Resultatet av våra diskussioner blev en oortodox lösning där vi provar något nytt, som vi tror starkt på. Målet är att det ska bli ett riktigt bra asylboende och vi ska ligga i framkant, säger Sofia Pettersson och låter optimistisk.

Det som skedde var att landstinget sålde fastigheten till Caspien Fastigheter och blev därmed av med en fastighet som under flera år har slukat pengar. Migrationsverket har skrivit ett hyresavtal med Härnösands kommun, som i sin tur hyr fastigheten av Caspien Fastigheter. Hyresavtalet är på ett år, men målet är att denna verksamhet ska bedrivas där under flera år.

– Det gamla sjukhuset är på väg att färdigställas för att passa till asylboende. Det är 70 mindre lägenheter med självhushåll, vilket skiljer sig från de flesta asylboenden där alla äter i en stor matsal. Migrationsverket letar efter boenden där de asylsökande kan laga egen mat och där boendet är mer som ett vanligt hem. Det känns därför extra bra att vi har gjort en sådan lösning här, säger Sofia Pettersson och fortsätter:

– Renoveringen av fastigheten har gjorts så att lägenheterna ska kunna användas till andra ändamål senare. Att vi har rustat upp det gamla sjukhuset har dessutom gjort att vi nu tänker vidare och ser att detta kan bli första delen i ny bostadsutvecklingsdel i denna stadsdel.

Härnösand blir första kommunen i Sverige med att driva ett asylboende, som inte är ett korttidsboende och Sofia Pettersson ser flera fördelar med detta då kommunen blir mer delaktig. För de boende kommer det att erbjudas olika aktiviteter i fastigheten och det kommer att finnas personal från kommunen på boendet för att hjälpa till och lotsa de asylsökande rätt till olika delar av kommunen eller myndigheter.

– Detta gör att när de fått uppehållstillstånd kommer de snabbare att lära sig svenska på SFI (Svenska för invandrare) och kan mer om det svenska samhället. Därmed blir processen att komma in i det svenska samhället kortare. Att det är kommunen som driver asylboendet skapar mervärde av detta slag, vilket är mycket viktigt, menar Sofia Pettersson.

Lösningen kring asylboende involverar också Arbetsförmedlingen i Härnösand. Caspien Fastigheter kommer att köpa in tjänster som städning och gräsklippning och en arbetsledare, anställd av kommunen, kommer att ansvara för skötsel av både inomhus- och utomhusmiljö.

– Det blir som en arbetsmarknadsarena där flera personer kommer att få prova på att komma ut i arbetslivet, säger Sofia Pettersson.

Boendet kommer dessutom att ha en större bemanning än den som Migrationsverket har som minimigräns, vilket är 15 personer för ett boende av denna storlek. Detta för att ha personal på alla våningsplan och för att undvika ensamarbete. Totalt kommer boendet därför att ge många nya jobb.
Sofia Pettersson är väldigt nöjd med lösningen som kommunen har hittat tillsammans med de andra aktörerna och rekommenderar andra kommuner att hitta liknande lösningar.

– Själva processen med avtal och liknande var inte särskilt svår. Det som kan vara en utmaning är att vi som kommun kommer bli mer påpassade av media och det finns inget utrymme för misslyckande. Därför är det oerhört viktigt att detta blir bra, dels för vår egen del, men också så att fler kommuner kan driva asylboende, för vi ser flera fördelar med detta, avslutar Sofia Pettersson.

Spetsprojekt

Detta är ett av projekten i vår serie om fastighetsrelaterade spetsprojekt i offentliga organisationer. Texten är författad av Ann-Sofie Borglund, Mitt Ordval.

Frågor

Frågor besvaras av Felix Krause, tfn 08 452 70 42 eller via e post felix.krause@skl.se