Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nyheter

 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 4, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information om ny idéskrift Kapacitetsutredningar – skollokaler samt två nya vägledningar Hyresvärdsupphandling samt Byggentreprenad på annans fastighet. Läs även om pågående samarbete, aktuella arrangemang, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 • Nya vägledningar: Hyresvärdsupphandling och Byggentreprenad på annans fastighet

   FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet har finansierat arbetet med två nya vägledningar. Ena syftar till att stödja kommuner och regioner kring hyresvärdsupphandlingar, dvs. upphandling av hyresavtal för verksamhetsanpassade lokaler och eventuellt utemiljöer. Den andra syftar till att stödja kommuner och regioner kring upphandling av byggentreprenader som ska utföras i inhyrda verksamhetslokaler i externt ägda fastigheter.
 • Ny presentation till rapporten Smarta lås och inspiration från Stockholm stad

  Nu finns en presentation kopplad till tidigare publicerad rapport Smarta lås - Marknad, trender och upphandling samt att Stockholm stad delar med sig av erfarenheter från sitt arbete med smarta lås.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 3, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information om pågående FoU-projekt, arrangemang, inspiration från medlem, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 2, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information med anledning av covid-19, pågående FoU-projekt, arrangemang, inspiration från medlemmar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 1, 2021

  I årets första nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutförda och pågående FoU-projekt, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 16, 2020

  I årets sista nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående projekt, information om arrangemang, inspiration från medlemmar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 15, 2020

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis få inspiration från Region Gotland som vunnit pris och Göteborgs stad som nått 100 procentig sortering av byggavfall i ett av sina projekt. Vidare finns information från SKR samt ett axplock från omvärlden.
 • Ny skrift: Industriellt byggande – Beställarperspektiv

  Nu finns en introduktion som beskriver möjligheter och utmaningar med industriellt byggande, sett ur offentliga byggherrars perspektiv.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 14, 2020

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om det slutförda FoU-projektet Industriellt byggande – Beställarperspektiv, pågående FoU-projekt, arrangemang, info från SKR samt axplock från omvärlden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!