Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nyheter

 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 10 2019
  2019-09-24
  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, kommande arrangemang, inspiration från Kalmar samt några axplock från omvärlden.
 • Nu finns länk till Samverkansforums webbplats
  2019-09-12
  Samverkansforum är ett samarbetsprojekt för statliga byggherrar och förvaltare.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 9 2019
  2019-08-27
  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående och slutförda FoU-projekt, kommande arrangemang, inspiration från en medlem samt några axplock från omvärlden.
 • Regionernas fastighetsnyckeltal 2018
  2019-08-23
  Rapporten Fastighetsnyckeltal 2018 – sammandrag regioner finns nu publicerad. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 8 2019
  2019-08-16
  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om kommande arrangemang, slutförda FoU-projekt, aktuella rapporter från SKL och några axplock från omvärlden. 
 • Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?
  2019-06-26
  SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har bidragit ekonomiskt till det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt om skolmiljöer.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 7 2019
  2019-06-20
  I detta nyhetsbrev kan du läsa om tre nya rapporter; Ifous fokuserar: Skolmiljöer, Framtidens kulturlokaler och Regionernas fastighetsnyckeltal 2018. Du får även information om vad som händer inom två pågående FoU-projekt, tips om fyra arrangemang, inspiration från två medlemmar samt ett axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 6 2019
  2019-05-23
  I detta nyhetsbrev kan du läsa om pågående förstudie för Nationellt centrum för lärandemiljöer och två slutförda FoU-projekt. Du får även information om arrangemang och utbildningar samt ett axplock från omvärlden.
 • Ny webbplats för Offentliga fastigheter
  2019-05-04
  Nu lanseras äntligen denna nya webbplats som vi hoppas ska bli ett kunskapsnav för alla som arbetar med offentliga fastigheter. I kunskapsnavet kan du hitta resultaten från genomförda FoU-projekt och tanken är att den ska utvecklas ytterligare framöver med bland annat länkar till intressant information hos medlemmarna.
 • Solceller – 10 inspirerande exempel, lagförutsättningar och checklista för att komma igång
  2019-05-04
  Allt fler solceller installeras och här kan du läsa om tio inspirerande exempel på solcellsanläggningar runt om i Sverige. Du kan även ta del av lagförutsättningar samt en checklista för hur du kommer igång och vad som är bra att tänka på. Tre av de inspirerande exemplen finns även presenterade som filmer.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!