Prenumerera på Offentliga fastigheter

Äga eller hyra verksamhetslokaler

SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat skriften Äga eller hyra verksamhetslokaler.

Skriften syftar till att identifiera och analysera olika typer av finan­sieringsformer samt att resonera kring hur de framtida investeringarna kan finansieras. Syftet är även att skriften ska kunna utgöra ett diskussionsun­derlag internt inom kommunen.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!