Prenumerera på Offentliga fastigheter

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har bidragit ekonomiskt till det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt om skolmiljöer.

Projektet som har dokumenterats i rapporten ”Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö”. Projektansvariga Karin Hermansson, Ifous, projektledaren och författaren Suzanne de Laval, Arkitekturanalys, har med stöd av Anneli Frelin och Jan Granäs, Högskolan i Gävle, bistått Huddinge kommun, Kungsbacka kommun, Nacka kommun och Stockholms stad att genomföra ”gåturer” i befintliga skolmiljöer för att med olika professioner och användargrupper kartlägga, dokumentera och analysera värdefulla erfarenheter om funktionaliteten. Totalt har 322 personer deltagit i gåturerna i de nio skolorna. Rapporten innehåller bl.a. aktuella tvärvetenskapliga forskningsresultat, dokumentation över besöken samt en lista över punkter som är värdefulla att diskutera inom kommuner inför utveckling av befintliga skolmiljöer eller inför planering av nya skolor.

Ifous webbplats med mer information och rapporten som kan laddas ner i pdf-format

Mer information om gåturer på Arkitekturanalys webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!