Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fyra filmer om framgångsrik kompetensförsörjning

Nu finns fyra korta filmer kopplade till den tidigare utgivna rapporten Framgångsrik kompetensförsörjning. I filmerna berättar några workshopdeltagare om viktiga framgångsfaktorer för lyckad kompetensförsörjning.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!