Prenumerera på Offentliga fastigheter

Myndighetskrav inom miljö- och hälsoskydd resp. arbetsmiljö

Det finns många frågor kring vilka regler som gäller inom arbetsmiljö resp. miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till skolor.

Därför har två medlemmar intervjuats avseende vilka utmaningar de ser inom områdena. Två korta informationsfilmer avseende hur en arbetsmiljöinspektion kan gå till samt vad som gäller för tillsyn av lokaler som räknas som hälsoskyddsverksamhet (t.ex. en skola) har även tagits fram.

Materialet har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Titta på filmerna

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!