Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nu finns länk till Samverkansforums webbplats

Samverkansforum är ett samarbetsprojekt för statliga byggherrar och förvaltare.

Du finner länken under fliken "Om Offentliga fastigheter".

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!