Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nya vägledningar: Hyresvärdsupphandling och Byggentreprenad på annans fastighet

 FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet har finansierat arbetet med två nya vägledningar. Ena syftar till att stödja kommuner och regioner kring hyresvärdsupphandlingar, dvs. upphandling av hyresavtal för verksamhetsanpassade lokaler och eventuellt utemiljöer. Den andra syftar till att stödja kommuner och regioner kring upphandling av byggentreprenader som ska utföras i inhyrda verksamhetslokaler i externt ägda fastigheter.

Se nedan länkar till de båda skrifterna

Hyresvärdsupphandling

Byggentreprenad på annans fastighet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!