Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 6 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa om pågående förstudie för Nationellt centrum för lärandemiljöer och två slutförda FoU-projekt. Du får även information om arrangemang och utbildningar samt ett axplock från omvärlden.

Nyhetsbrevet innehåller information om kommande frukostseminarium Gränsdragning mellan hyra och byggentreprenad samt ändrade datum och förlängd anmälningstid till KTH-kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor. Du får även tips om SKL-publikationerna Ekonomirapport maj 2019, Upphandla klimatsmart och hållbart och Förebygg suicid i fysisk miljö. I omvärldsbevakningen finns aktuell information från bl.a. Boverket, Upphandlingsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Dialog Bygg Hållbart för Seniorer och Sveriges Byggindustrier.


Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 6 2019

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!