Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 7 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa om tre nya rapporter; Ifous fokuserar: Skolmiljöer, Framtidens kulturlokaler och Regionernas fastighetsnyckeltal 2018. Du får även information om vad som händer inom två pågående FoU-projekt, tips om fyra arrangemang, inspiration från två medlemmar samt ett axplock från omvärlden.

Inom förstudien om Nationellt centrum för lärandemiljöer har en studieresa genomförts till Danmark och i LCA-projektet har en workshop genomförts. Båda FoU-projekten är finansierade av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.
Nyhetsbrevet innehåller även information om SKL-konferenserna Fördjupningsdag i upphandlingsjuridik, Hemsjukvård i utveckling och Köp in på framtiden samt att det den 20 juni är sista chansen att anmäla dig till KTH-kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor. SKL bjuder vidare in kommuner till möte om strategisk lokalresursplanering för grundskolor där representant från Australien kommer delta.
Information finns även om att SKL är med i Belok och om det EU-finansierade projektet EnOff. I omvärldsbevakningen finns aktuell information från bl.a. Regeringskansliet, MSB, Svefab och Boverket.

Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 7 2019

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!