Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ny skrift - Digital fastighetsautomation

 Nu finns en ny skrift om digital fastighetsautomation. I skriften presenteras vinsterna för människan, fastigheten samt samhället kopplat till FN:s globala mål.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!