Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ny skrift: Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering? – Fokus lärmiljöer

Just nu pågår en snabb digitalisering inom många verksamheter. En viktig fråga för de offentliga fastighetsorganisationerna är hur detta påverkar lokalerna. Då behoven och förutsättningarna skiljer sig mycket mellan olika verksamheter har vi i detta projekt valt att inrikta oss på lärmiljöer. Detta då lärmiljöer finns på ett eller annat sätt inom både kommunala-, regionala och statliga fastigheter. Avgränsningen är lämplig även för att visa på metodik för att belysa en verksamhets behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!