Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ny skrift: Moderna kontor - Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Skriften är en framåtsyftande nulägesbeskrivning av moderna kontor och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Målsättningen är att inspirera och stödja offentliga fastighetsorganisationers omvärldsbevakning och interna diskussioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!