Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ny webbplats för Offentliga fastigheter

Nu lanseras äntligen denna nya webbplats som vi hoppas ska bli ett kunskapsnav för alla som arbetar med offentliga fastigheter. I kunskapsnavet kan du hitta resultaten från genomförda FoU-projekt och tanken är att den ska utvecklas ytterligare framöver med bland annat länkar till intressant information hos medlemmarna.

Bakom samarbetet Offentliga fastigheter står Sveriges Kommuner och Landsting (FoU-fonderna för kommunernas respektive regionernas fastighetsfrågor), Fortifikationsverket och Samverkansforum genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!