Prenumerera på Offentliga fastigheter

Regionernas fastighetsnyckeltal 2018

Rapporten Fastighetsnyckeltal 2018 – sammandrag regioner finns nu publicerad. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen.

I sammandraget presenteras och kommenteras ett urval av alla fastighetsnyckeltalen som finns i den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!