Prenumerera på Offentliga fastigheter

Verksamhetsuppföljning 2019 och Verksamhetsplan 2020 publicerade

Offentliga fastigheters ledningsgrupp har godkänt Verksamhetsuppföljning 2019 och Verksamhetsplan 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!