Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ingress

Brödtext

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter, Myndighetskrav

Ämne:

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 11 december 2018

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!