Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Administrativa lokaler

Det är viktigt att lokalerna bidrar till en bra arbetsmiljö och stödjer ett effektivt arbete. Administrativa lokaler kan vara såväl renodlade kontorsytor som administrativa arbetsplatser integrerade i verksamheterna.

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!