Prenumerera på Offentliga fastigheter

Äga eller hyra verksamhetslokaler – strategier för konsekvensbedömning och beslut

I denna rapport beskrivs de viktigaste för- och nackdelarna vid bedömningar av fortsätt ägande och att sälja för att sedan hyra tillbaka verksamhetslokaler.

Vilka konsekvenser får en försäljning? Hur avgörs om det är rationellt att sälja en fastighet? Rapporten innehåller en enkel kalkylmodell för att beräkna de ekonomiska effekterna och en checklista för att bedöma förutsättningarna inför en eventuell transaktion (kan hämtas gratis nedan).

Skriften vänder sig i huvudsak till fastighetschefer och tjänstemän i beslutsfattande ställning som har ett strategiskt ansvar för fastighetsföretagets utveckling och styrning.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi

Kategorier:

Organisation: Generellt

Publicerad: 6 augusti 2008

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!