Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar både om arbetsmiljön på byggarbetsplatser, för dem som arbetar med drift och skötsel av fastigheten och för de som har sin verksamhet i lokalerna.

Läs vidare

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!