Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Bättre luftkvalitet – att arbeta med partiklar i skolor

Att arbeta med innemiljöproblem är ofta en utmaning och handlar i mångt och mycket om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna.

Den här foldern handlar om luftpartiklar i skollokaler. Den beskriver faktorer som påverkar innemiljön och exempel på hur man kan minska risken för ohälsosamma skollokaler.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö, Lärmiljöer

Kategorier: Metod, Skolor lokaler

Organisation: Kommun

Publicerad: 10 maj 2012