Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Belysning i offentliga lokaler

Teknikutvecklingen inom belysningsområdet har de senaste 20 åren gått mycket snabbt.

När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor potential att förbättra ljusmiljön och att använda mindre energi. Det leder både till en bättre arbetsmiljö och till en minskad miljöpåverkan. Den här skriften syftar till att öka kunskapen om och intresset för belysning, att informera om möjligheter till energieffektivare belysning samt att motivera till energieffektiviserande åtgärder. Du får hjälp, tips och råd för att göra inventeringar, ta fram program och genomföra projekt som leder till bättre belysning med lägre energianvändning.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Arbetsmiljö, Energi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Teknisk förvaltning

Organisation: Generellt

Publicerad: 18 februari 2016