Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Beställarens EPC – erfarenheter och analyser av EPC-modellen

Det har skett en utveckling av EPC-modellen främst från konsult- och entreprenörsleden baserad på deras erfarenheter. Det finns därför ett behov av att tillvarata erfarenheter från beställarsidan. Vad skulle de vilja ändra på? Vilka delar är mest centrala?

Denna skrift har tagit fasta på de erfarenheter som många duktiga beställare har gjort och diskuterar olika strategier och vägval. Målgruppen är beställare som ska genomföra ett EPC-projekt. Denna skrift fungerar som ett värdefullt beställarstöd.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Energi, Upphandling

Kategorier: Avtal, Energieffektivisering

Organisation: Generellt

Publicerad: 3 juni 2013