Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Beställarvänlig samverkan i byggentreprenad

En introduktion - nyckelkomponenter för en lyckad samverkan samt referat från workshop.

Denna skrift ger en överskådlig bild av begreppet partnering som arbetsform samt tar upp framgångsfaktorer för att lyckas som beställare i partneringprojekt. Partnering innebär i korthet att byggherrar och entreprenörer blir medarbetare i samma projektorganisation istället för motparter.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Ekonomi, Organisation, Upphandling

Kategorier: Avtal, Kommun, Nybyggnation, Ombyggnation, Planering, Region, Renovering

Organisation: Generellt

Publicerad: 27 juni 2019