Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Beställarvänlig samverkan i byggentreprenad

En introduktion - nyckelkomponenter för en lyckad samverkan samt referat från workshop.

Denna skrift ger en överskådlig bild av begreppet partnering som arbetsform samt tar upp framgångsfaktorer för att lyckas som beställare i partneringprojekt. Partnering innebär i korthet att byggherrar och entreprenörer blir medarbetare i samma projektorganisation istället för motparter.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Ekonomi, Organisation, Upphandling

Kategorier: Avtal, Kommun, Nybyggnation, Ombyggnation, Planering, Region, Renovering

Organisation: Generellt

Publicerad: 27 juni 2019

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!