Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

BIM – digitalisering av byggnadsinformation

En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. Därför är det viktigt att börja använda sig av BIM.

BIM innebär att arbeta med ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Ett flöde där rätt personer får rätt information vid rätt tillfälle. Att börja med BIM kan tyckas vara en stor utmaning, särskilt för en mindre kommun med begränsade resurser. Det kan då vara en god idé att t.ex. söka samarbete med grannkommuner. För desto tidigare vi implementerar BIM i våra organisationer desto mer pengar finns det att spara både nu och i våra framtida organisationer.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Digitalisering, Fastighetsförvaltning, Upphandling

Kategorier: Digitala arbetssätt, Digitala språk, Digitaliserad byggnad, Planering, Teknisk information, Överlämning till förvaltning

Organisation: Generellt

Publicerad: 20 februari 2017