Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Bruka, bevara och energieffektivisera

Runtom i Sverige finns mängder med fastigheter av kulturhistoriskt värde. Det är svårt att hålla dessa byggnaders energieffektivitet på en hög nivå utan att förvanska det kulturhistoriska värdet.

I denna skrift kan du läsa om typiska offentliga byggnader med kulturhistoriskt värde, specifika aspekter för energieffektivisering i dessa byggnader samt om politiska mål och riktlinjer.

Vi presenterar en konkret process som kan användas i arbetet med byggnader av kulturhistoriskt värde samt ger exempel på hur man arbetat med den här typen av fastigheter på olika platser i Sverige.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi

Kategorier:

Organisation: Generellt

Publicerad: 5 maj 2015

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!