Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Bygga vackert

God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt genomförda i svenska kommuner som visar att god arkitektur inte behöver kosta och att en medveten satsning på byggd kvalitet kan ge långsiktiga mervärden.

I skriften belyses metoder och möjligheter för offentliga beställare att bygga med god arkitektonisk kvalitet. Skriften vänder sig till alla inom offentlig förvaltning som i något eller flera skeden av ett byggprojekt agerar som beställare och diskuterar några centrala begrepp och metoder för att styra projekt till en funktionell, hållbar och estetiskt tilltalande helhet.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg

Kategorier:

Organisation: Generellt

Publicerad: 22 november 2016