Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Bygg bort bullret!

Bostadsbristen är växande hinder för städer och samhällen att utvecklas.

Det går inte att bygga i våra städer och samtidigt klara nuvarande riktvärden för buller. Naturvårdsverkets allmänna råd fungerar inte för att bygga täta och klimatsmarta städer och tätorter. En granskning från Riksrevisionen 2009 visar att regeringens och myndigheternas motsägelsefulla regler om buller har bidragit till en ineffektiv och osäker plan- och byggprocess. En ändring av regelverket för buller måste till genast. Hur länge ska kommunerna och den bostadstörstande allmänheten behöva vänta?

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Inomhusmiljö

Kategorier: Buller

Organisation: Kommun

Publicerad: 3 juli 2013