Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Bygg energieffektiva lokaler – lågenergibyggande i stat, kommun och landsting

I arbetet med att minska vår negativa klimat- och miljöpåverkan spelar offentliga fastighetsägare en viktig roll. Ambitionerna ökar och kraven blir tuffare. UFOS vill främja ett ökat antal lågenergibyggnader i Sverige.

Syftet med skriften är att diskutera och analysera hur den offentliga sektorn kan uppfylla de krav som ställs på nära-nollenergibyggnader vad gäller ändamålslokaler.

Skriften har initierats och finansierats av Utveckling av fastighetsföretagande ; i offentlig sektor (UFOS).

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi

Kategorier: Energieffektivisering

Organisation: Generellt

Publicerad: 13 augusti 2012

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!