Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Byggentreprenad på annans fastighet

Vägledning

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter (UM) som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Upphandling av byggentreprenad på annans fastighet innebär i korthet att UM initialt ingår ett hyreskontrakt med en utsedd hyresvärd. UM upphandlar sedan de önskade byggentreprenadarbetena för hyresvärdens räkning, tilldelar ett kontrakt och ingår ett från hyreskontraktet åtskilt separat byggentreprenadkontrakt.

Vägledningen syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter upphandling av byggentreprenad på annans fastighet.

Arbetet med skriften är finansierat av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Upphandling

Kategorier: Avtal, Lokalresursplanering

Organisation: Kommun, Region

Publicerad: 22 februari 2021