Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Byggnadsstommens klimatpåverkan

Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverkan från olika typer av byggmaterial och introduktion till den metod som används för att beräkna detta – Livscykelanalys (LCA). Den lyfter även fram viktiga skillnader mellan trä och andra material.

Skriften innehåller också goda exempel på nyuppförda byggnader i trä samt checklistor över vad man som byggherre ska tänka på inför ett träbyggnadsprojekt.

Både träbyggande och användningen av LCA för att nå beställarens klimat- och miljömål är något som ökar starkt just nu.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Klimat, Miljö

Kategorier: LCA

Organisation: Generellt

Publicerad: 2 februari 2017