Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Driftigt underhåll på entreprenad

Kommunerna upphandlar entreprenörer för drift och underhåll i allt större utsträckning. Sedan 1990-talet har ökningen varit betydande pga. kraven på konkurrensutsättning. Idag vet kommunerna hur drift och underhåll ska upphandlas men söker stöd och goda exempel för en mer enhetlig upphandling.

Skriften utgår från strategin bakom upphandlingen och följer kontraktets livscykel till kontraktsperiodens slut. Målet är att lyfta fram viktiga ställningstaganden och beslut samt ge konkreta exempel baserade på praktiska erfarenheter.

Handboken riktar sig till ansvariga för verksamhet, entreprenader och upphandling hos kommuner men kan även vara till nytta för entreprenörer i arbetet med anbud.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Fastighetsförvaltning, Upphandling

Kategorier: Drift och underhåll

Organisation: Kommun

Publicerad: 22 oktober 2015