Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Energi

Byggnader använder energi och minskad energianvändning är en viktig del i omställningen till ett förnybart energisystem. Vid nyproduktion är det oftast kostnadseffektivt att bygga så att byggnaden får en låg energianvändning. För att nå nationella och internationella energi-, miljö- och klimatmål är det också nödvändigt att energieffektivisera befintlig bebyggelse.

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!