Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete

I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinuitet och säkerställa kvaliteten kan vara att införa ett energiledningssystem.

Med avstamp i fem offentliga fastighetsorganisationer beskriver vi i den här skriften hur man kan arbeta med införandet av ett energiledningssystem. Ambitionen med skriften är att ge dig ett grundläggande stöd för att införa ett energiledningssystem och lägga ambitionen på en nivå som passar just din organisation.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Energieffektivisering, Teknisk förvaltning

Organisation: Generellt

Publicerad: 10 juni 2015