Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete

I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinuitet och säkerställa kvaliteten kan vara att införa ett energiledningssystem.

Med avstamp i fem offentliga fastighetsorganisationer beskriver vi i den här skriften hur man kan arbeta med införandet av ett energiledningssystem. Ambitionen med skriften är att ge dig ett grundläggande stöd för att införa ett energiledningssystem och lägga ambitionen på en nivå som passar just din organisation.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Energieffektivisering, Teknisk förvaltning

Organisation: Generellt

Publicerad: 10 juni 2015

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!