Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fastighetsnyckeltal avseende 2020, sammandrag regioner

Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen.

Insamlingen är frivillig och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal. I denna skrift redovisas och kommenteras ett utdrag av dessa nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt.

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Energi

Kategorier: Fastighetsnyckeltal

Organisation: Region

Publicerad: 6 oktober 2021