Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader

Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det finns dock ett område som ofta skapar diskussion vid upphandling och genomförande av driftentreprenader - nämligen hur entreprenören ersätts för felavhjälpande underhåll. Olika ersättningssystem ger olika effekter och det finns svårigheter med att beräkna kostnaderna.

Syftet med den här skriften är att analysera och diskutera problematiken med felavhjälpande underhåll i driftentreprenader och visa olika strategier för att uppnå långsiktigt hållbara avtalsrelationer med driftentreprenörer.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Fastighetsförvaltning, Upphandling

Kategorier: Avtal, Drift och underhåll

Organisation: Generellt

Publicerad: 2 september 2015