Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fortfarande miljarder skäl att spara!

Potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader.

Hur stor är potentialen för fortsatt lönsam energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader? Rapporten visar på både teoretisk och praktiskt rimlig potential, med hänvisning till flera aktuella utvärderingar och uppnådda resultat. Teoretiskt borde det gå att spara cirka 30 procent på 20 år, efter avdrag för transaktionskostnader. Det innebär att kommuner och landsting skulle kunna fortsätta att energieffektivisera i samma takt som under den gångna femårsperioden. Till följd av olika hinder bedöms en besparing på cirka 25 procent vara möjlig att realisera i praktiken under tjugoårsperioden. Det motsvarar 7 TWh och ungefär 7 miljarder kronor i minskade energikostnader per år.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi

Kategorier: Energieffektivisering

Organisation: Kommun, Region

Publicerad: 2 mars 2016