Prenumerera på Offentliga fastigheter

Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer

Den här rapporten syftar till att visa på vilka framgångsfaktorer som deltagande organisationer lyft fram för ett lyckat arbete med kompetensförsörjning.

Många offentliga fastighetsorganisationer står inför stora utmaningar med att attrahera, hitta och behålla rätt kompetens, både nu och i framtiden. Företag/organisationer behöver identifiera och besluta vilka kompetenser som är viktiga för att uppnå verksamhetens mål. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring behöver vidare lyftas till en strategisk nivå inom verksamheten och kopplas till verksamhetens vision, värderingar och verksamhetsmål.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Organisation

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 4 februari 2019

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!