Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Funktionsprogram för förskolebyggnader

SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med ett flertal kommuner, experter på SKR och Niras Arkitekter utarbetat ett funktionsprogram som ligger till grund för pågående ramavtalsupphandling av nyckelfärdiga förskolebyggnader.

Funktionsprogrammet tar bl.a. upp barnet i fokus, variation och flexibilitet, funktioner och rumssamband. Läs mer om upphandlingen och kommande ramavtal på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats där också funktionsprogrammet kan laddas ner.


Om publikationen

Typ av innehåll: Lärande exempel

Ämne: Lärmiljöer

Kategorier: Förskolor lokaler

Organisation: Kommun

Publicerad: 5 oktober 2020