Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika alternativa handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Vägledningen vänder sig i första hand till upphandlare och fastighetsorganisationer som ansvarar för inhyrning av verksamhetslokaler inom kommuner och regioner.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Upphandling

Kategorier: LOU

Organisation: Generellt

Publicerad: 27 juni 2019