Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

God innemiljö – faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor

Inomhusmiljöproblem är ofta ospecifika och inte självklart kopplade till en viss orsak. Ibland är det lätt att finna orsaken, t.ex. byggnadstekniska brister eller dålig städning , medan det i andra fall kan vara omöjligt.

Denna skrift tar upp olika faktorer som påverkar inomhusmiljön samt ger förslag på åtgärder. Studier utförda 2012 vid Umeå universitet visar att personer är olika känsliga för de faktorer som kan ge besvär. Detta innebär att symptom och upplevelser av brister i inomhusmiljön varierar mellan olika individer.

Syftet med skriften är att förenkla dialogerna mellan rektorer, lärare, elever och föräldrar och fastighetsorganisationen vid problem med inomhusmiljön.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö, Lärmiljöer

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 12 februari 2019