Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

God innemiljö – Samhällsdebatt och kunskapsutveckling

Inomhusproblem i byggnader har diskuterats sedan 1970-talet då de första rapporterna om besvär kom. Den här rapporten ger en tillbakablick på hur debatten sett ut och var vi står idag.

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 12 februari 2019