Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

God innemiljö – Samhällsdebatt och kunskapsutveckling

Inomhusproblem i byggnader har diskuterats sedan 1970-talet då de första rapporterna om besvär kom. Den här rapporten ger en tillbakablick på hur debatten sett ut och var vi står idag.

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 12 februari 2019

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!