Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

God samhällsbyggnad – med kommunal samordning

De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför byggstart. Väl samordnade processer och beslut kan både skapa mervärden i den byggda miljön och förebygga utgifter.

Rapporten ger en överblick över samhällsbyggnadsprocessen med fokus på planering och utbyggnad för kommunala verksamheter. Kommunexempel visar hur man kan arbeta med bl.a. lokalstrategier, samordning och investeringsstyrning.

Rapporten vänder sig såväl till dig som arbetar med lokalförsörjning eller offentliga fastigheter som till dig som arbetar strategiskt med samhällsbyggande, planering eller exploatering.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg

Kategorier: Lokalresursplanering

Organisation: Generellt

Publicerad: 7 juni 2017