Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Gröna avtal för ett bättre samarbete – en guide för hållbarhet i offentliga lokaler

Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma uppdraget – att värna miljö och klimat.

Den här skriften ska fungera som en guide för hållbarhetsarbetet i offentliga lokaler. Målgruppen är fastighetsansvariga, miljöansvariga och verksamhetsansvariga i landstingen, men även motsvarande företrädare i kommunerna.

Skriften har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Energi, Fastighetsförvaltning, Miljö

Kategorier: Avtal

Organisation: Generellt

Publicerad: 29 augusti 2012